Pedagogisch doel & Opvoedingsdoel

Kinderopvang is een keuze van de ouders. Daaraan liggen persoonlijke keuzes ten grondslag. Wij respecteren die keuzes en proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vraag van de ouders.
Kindercentrum het Nestje is een organisatie die gericht is op de opvangbehoefte van de ouder (klantbelang) en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind (kind belang).

Kindercentrum het Nestje heeft een aantal uitgangspunten geformuleerd die in ons dagelijks handelen leidend zijn. Kernwoorden hierin zijn:

 • Natuurlijk;
 • Actief;
 • Open;
 • Liefdevol;
 • Maatwerk;

Daarbij handelen wij naar ‘de drie R-en’: Rust, Reinheid en Regelmaat.

Mede-opvoeder in het gezin

Als kinderopvangorganisatie zijn wij mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en opvoeding van de kinderen. Een grote verantwoordelijkheid in een tijd die volop in beweging is en aan veranderingen onderhevig. We vinden het van belang dat ieder kind zich kan ontwikkelen op zijn eigen niveau.

Kinderen die aan ons zijn toevertrouwd kunnen in de praktijk rekenen op; aandacht, liefde en ondersteuning in hun algemene ontwikkeling. Wij zorgen voor verantwoorde en professionele kinderopvang, waarin ieder kind zich veilig voelt, zich optimaal kan ontwikkelen, waarin het kind gestimuleerd wordt om tot ontwikkeling te komen zowel individueel als in groepsverband en waarin de sociale contacten worden bevorderd.

Sociale ontwikkeling

“Samen spelen, samen delen”
Kindercentrum het Nestje hecht waarde aan normen en waarden. Sociale contacten en gebruiken dragen bij aan de sociale ontwikkeling van het kind. Een kind krijgt altijd de ruimte om op zichzelf te zijn, maar zal ook gestimuleerd worden samen met andere kinderen in de groep te spelen.

Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat ieder kind welkom is in de groep. Wanneer er specifieke behoeften of behandeling nodig is op het gebied van sociale ontwikkeling, wordt dit altijd besproken met ouders.Onze medewerkers zijn voor specifieke behoeften geschoold op het gebied van VVE SPECIAL NEEDS

Persoonlijke ontwikkeling

“VVE Special Needs”
Ieder kind is uniek. Kindercentrum ’t Nestje vindt het belangrijk dat ieder kind zichzelf kan ontplooien en ontwikkelen op eigen niveau. Kinderen ontwikkelen zich als individu maar ook binnen een groep.

Een kind krijgt altijd de ruimte om zijn emoties te uiten. Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat ieder kind welkom is in de groep. Wanneer er specifieke behoeften of behandeling nodig is op emotionele ontwikkeling, wordt dit altijd besproken met ouders. Onze medewerkers zijn voor specifieke behoeften geschoold op het gebied van VVE SPECIAL NEEDS.

Emotionele veiligheid

Kindercentrum ’t Nestje vindt het van belang dat een kind zich te allen tijde veilig voelt. Pedagogisch medewerkers houden kinderen nauwlettend in de gaten wat de behoeften zijn van het individuele kind. Wanneer het kind verdrietig dan wel boos is, of wanneer het kind angst heeft zal de pedagogisch medewerker het kind ondersteunen in dit proces. Zwaaien naar papa en mama als zij weggaan, op ooghoogte met het kind communiceren, troosten of net dat beetje extra aandacht, kan het kind al als ondersteuning ervaren. Dit is per situatie en per kind verschillend hoe de pedagogisch medewerker het kind zal ondersteunen.

Een kind krijgt altijd de ruimte om zijn emoties te uiten. Pedagogisch medewerkers zien er op toe dat ieder kind welkom is in de groep. Wanneer er specifieke behoeften of behandeling nodig is op emotionele ontwikkeling, wordt dit altijd besproken met ouders. Onze medewerkers zijn voor specifieke behoeften geschoold op het gebied van VVE SPECIAL NEEDS.

Normen en waarden

Kindercentrum ’t Nestje vindt het belangrijk dat kinderen normen en waarden aanleren.

Onder normen en waarden verstaan wij:

 • Respect voor elkaar
 • Respect voor verschillende culturen
 • Met elkaar praten/communiceren
 • Aanleren van tafelmanieren
 • Niet voor je beurt praten
 • Luisteren naar elkaar
 • Elkaar helpen
 • Niet pesten

Pedagogisch medewerkers ondersteunen de kinderen spelenderwijs in het leren van deze normen en waarden. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van de VVE Methode Piramide

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Noodopvang kinderopvang Deventer het Nestje

*Belangrijk* Beste ouders, zoals jullie weten gaan wij ook door. Door met kinderopvang voor ouders [...]

OPEN HUIS & GRATIS inloopochtenden bij Het Nestje

In de week van maandag 21 november 2016 en vrijdag 25 november 2016 organiseren wij [...]

Voorleesontbijt met Opa & Oma woensdag 12 oktober 2016 (1e Nestje)/ donderdag 13 oktober (2e Nestje)

In de week van 5 t/m 16 oktober is het de Kinderboekenweek. Deze week staat [...]

[dc_social_wall id=”8144″]