Op woensdag 3 december vieren wij Sinterklaas op beide locaties. Voor verdere informatie kunt u terecht bij de pedagogisch medewerksters.