Onlangs is het Convenant Beweegkriebels “Sportimpuls kinderen sportief op gewicht 2015-2017” namens Kindercentrum ‘t Nestje ondertekend.  Projectgroep partners zijn onder andere GGD IJsselland, Sportbedrijf Deventer en Fysiopraktijk Fysiodé. Inmiddels zijn er pedagogisch medewerksters van ‘t Nestje gestart met de cursus Beweegkriebels. Dit is een 2e ronde voor onze organisatie. Beweegkriebels is al een aantal jaren een effectieve beweegmethode die we gebruiken in de dagelijkse praktijk van onze kinderopvanglocaties!

“Kriebelkruipen op het gras, Spetterspatten in een glas, Binnen dansen met de poppen, Achter in de tuin verstoppen, Kijk dit wordt een tenthotel, Fietsen, fietsen, razendsnel, Stil zijn? Zitten? Ik krijg jeuk, Beweegkriebels die zijn leuk”.

Beweegkriebels gaat over het bewegen met jonge kinderen, over een actieve leefstijl en over het aanbieden van beweegmogelijkheden aan jonge kinderen. Beweegkriebels inspireert, enthousiasmeert en informeert. Binnen onze locaties zijn er pedagogisch medewerkers geschoold om Beweegkriebels vorm te geven voor de kinderen. Hierbij wordt tevens gebruik gemaakt van de gymzaal in de nabije omgeving. Voor meer informatie over Beweegkriebels en bewegen met jonge kinderen, verwijzen we u naar de website: www.beweegkriebels.nl.