De Rupsvogeltjes

De Rupsvogeltjes is een babygroep voor kinderen in de leeftijd van 0- 1 jaar. Bij de Rupsvogeltjes staat een groot deel van de dag in het teken van de verzorging. Tijdens de verzorging wordt er met de kinderen gepraat. Er wordt regelmatig gezongen en geknuffeld. Zodra de baby’s kunnen zitten, nemen ze deel aan de kring. ’s Ochtends is er een voorleeskring. Daarnaast vind er ’s middags ook een kring plaats waarin de VVE methode Piramide, toegespitst op het ontwikkelingsniveau van de allerkleinste, de leidraad vormt voor de invulling van deze kring.

Het aanbod van speelgoed wordt aangepast op de leeftijd. Er wordt voldoende variatie aangeboden, waarbij gekeken wordt naar de ontwikkeling van het kind. Op de Rupsvogeltjes groep wordt er ook gebruik gemaakt van babygebaren als hulpmiddel om te communiceren met de allerkleinsten.

Onze voordelen

Kindercentrum het Nestje heeft uitsluitend horizontale groepen. Vanwege de indeling van de leeftijden, kan er op laagdrempelig, ontwikkelingsgericht niveau, een activiteit en zorg aangeboden worden. Doordat er rekening gehouden is met de leeftijd, krijgen alle kinderen de ruimte om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Kindercentrum ’t Nestje is mede-opvoeder in het gezin. Hierbij is het belangrijk een goede communicatie met de ouder te hebben en te onderhouden.

Sommige kinderen kunnen (nog) niet praten, of beheersen de moedertaal nog onvoldoende om met hun ouders te praten. Er gebeuren wel allerlei situaties op het kinderdagverblijf, die het kind zal verwerken en wil delen met de ouder. Om de ouders te ondersteunen in de communicatie van kind naar ouder en vice versa werken wij binnen Kindernet met de OuderApp. In de OuderApp schrijven de pedagogisch medewerkers de belevenissen en eventuele ontwikkelingen. Doorgaans gebeurt dit alleen voor de allerkleinsten, maar in overleg met de volgleidster kan dit blijven tot het kind 4 jaar oud is.
Wij hebben de ervaring met ouders dat het plezierig is om te lezen wat de kinderen hebben gedaan die dag. Ouders kunnen in de OuderApp ook een bericht terug sturen, wij vinden het leuk om te lezen wat de kinderen thuis allemaal ontdekken. Op deze manier kunnen we constant met elkaar afstemmen wat het beste is voor het kind. Wanneer de kinderen 2 jaar zijn geworden zal er een plakboek worden bijgehouden. Wanneer het kind dan naar de basisschool gaat, krijgt hij/zij dit mee naar huis.
In de OuderApp heeft de ouder ook de mogelijkheid om de activiteiten van de dag te zien via het fotoboek. Regelmatig maken de pedagogisch medewerkers foto’s en deze worden naar de ouder van het betreffende kind verstuurd. Ouders geven, voor gebruik van de app, toestemming.

Af en toe gaan de kinderen met de pedagogisch medewerkers een uitstapje maken. Dit kan variëren van; naar de speeltuin, de markt of de eendjes wandelen. Wanneer er vanuit een thema een groter uitstapje wordt georganiseerd, wordt u als ouder daarvan eerst op de hoogte gebracht. Op het inschrijfformulier of tijdens een intakegesprek maakt u als ouder kenbaar of uw kind mee mag met een uitstapje.
Voor de personeelsbezetting op de groepen wordt het leidster kind-ratio uit de CAO Kinderopvang aangehouden. De kinderen worden opgevangen door deskundige pedagogisch medewerkers die vanuit de pedagogische visie van Kindercentrum ‘t Nestje op persoonlijke wijze een relatie opbouwt met de kinderen. Het is de taak van de pedagogisch medewerker om in de groep voorwaarden te scheppen die ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een pedagogisch medewerker werkt minimaal twee dagen in een groep. Dit in verband met de continuïteit en structuur voor kinderen, ouders en collega’s.
Bij Kindercentrum ‘t Nestje zijn naast het diploma, ook andere kwaliteiten en vaardigheden belangrijk voor het uitoefenen van het vak. Er wordt vooral veel belang gehecht aan communicatieve vaardigheden naar ouders, kinderen en collega’s. Daarnaast wordt het ook belangrijk gevonden dat een pedagogisch medewerker de capaciteit heeft om activiteiten te bedenken en uit te voeren in de groep en goed in staat is samen te werken.
Bij ziekte of verlof wordt de vaste pedagogisch medewerker, vervangen door een vaste invalkracht. Zo blijft de continuïteit voor de kinderen en u als ouder gewaarborgd.

Kindercentrum ’t Nestje vindt het belangrijk dat kinderen zich op ieder niveau kan ontwikkelen.
Binnen onze groep de Rupsvogels is rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Er staat een box, waardoor kinderen overzicht hebben over de groep. Ze kunnen zich hierin op een veilige manier oriënteren binnen de groep.
Onder de box is een lege ruimte waar de kinderen kunnen spelen. Tevens kunnen de kinderen zich terugtrekken om (samen met de pedagogisch medewerkster) een boekje te lezen. De pedagogisch medewerksters zorgen ervoor dat er klimmateriaal (zacht) dagelijks op de groep wordt neergelegd. Hierdoor krijgen de kinderen spelenderwijs de ruimte om zich op motorisch gebied te ontwikkelen.
Er ligt een extra dikke mat, zodat kinderen die leren kruipen, zich niet bezeren.
De tafel is voorzien van verkleinstoelen en daarvoor bestemde verkleinkussens. Kinderen kunnen, wanneer zij er aan toe zijn, samen aan tafel zitten. De groep beschikt tevens over wipstoelen. Deze wipstoelen zijn verhoogd, zodat de kinderen, op een veilige manier zich kunnen oriënteren binnen de groep. De slaapruimte is ingericht met bedden, een babyfoon met camera- en muziekfunctie.

Kindercentrum ’t Nestje biedt kinderen een warme maaltijd aan. Deze maaltijd wordt geheel door ons verzorgd. De maaltijden zijn vanuit de Schijf van Vijf tot stand gekomen. Zien eten doet eten, waardoor u thuis geen strijd hoeft te voeren met uw kind, wanneer het geen zin heeft in eten. Uw kind kan in alle rust, gevoed en wel, mee naar huis gaan.

Kindercentrum ’t Nestje vindt het belangrijk dat kinderen spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen, om zichzelf te mogen en kunnen zijn, maar ook om handvaten te krijgen binnen de maatschappij. VVE methode Piramide geeft kinderen spelenderwijs deze ruimte. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de pedagogisch medewerkers bij het spelen en leren.

Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma.

Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:
• Persoonlijkheidsontwikkeling
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Motorische ontwikkeling
• Kunstzinnige ontwikkeling
• Ontwikkeling van de waarneming
• Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
• Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
• Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

De locatie

 

Foto’s interieur

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Noodopvang kinderopvang Deventer het Nestje

*Belangrijk* Beste ouders, zoals jullie weten gaan wij ook door. Door met kinderopvang voor ouders [...]

OPEN HUIS & GRATIS inloopochtenden bij Het Nestje

In de week van maandag 21 november 2016 en vrijdag 25 november 2016 organiseren wij [...]

Voorleesontbijt met Opa & Oma woensdag 12 oktober 2016 (1e Nestje)/ donderdag 13 oktober (2e Nestje)

In de week van 5 t/m 16 oktober is het de Kinderboekenweek. Deze week staat [...]

[dc_social_wall id=”8158″]