Oudercommissie

De Wet Kinderopvang stelt een Oudercommissie verplicht in iedere vestiging en geeft die Oudercommissie verzwaard adviesrecht op diverse punten. De directie van Kindercentrum ‘t Nestje onderschrijft de uitgangspunten van de wet en zijn voorstander van betrokkenheid en inspraak van ouders.

Kindercentrum ‘t Nestje is er voorstander van om de inspraak van ouders zo laag mogelijk in de organisatie vorm te geven. Op deze wijze worden alle onderwerpen waarbij inspraak van ouders mogelijk en gewenst is besproken op een niveau dat dicht bij de ouders staat.

Kindercentrum ‘t Nestje kiest er dan ook voor dat per locatie een Oudercommissie functioneert die de belangen van kinderen en hun ouders behartigt op locatieniveau. De oudercommissie fungeert als aanspreekpunt voor ouders en zorgt voor een goede en heldere informatieverstrekking naar de ouders over activiteiten die de oudercommissie onderneemt.

Van de Oudercommissies wordt naast hun adviserende rol, een actieve bijdrage verwacht bij:

  • het organiseren van ouder- en/of thema-avonden;
  • het inbrengen van informatie voor de nieuwsbrief;
  • het meewerken aan bijzondere activiteiten.

Daarnaast is er een Centrale Oudercommissie, bestaande uit een aantal leden van de Oudercommissies van de locaties. De Centrale Oudercommissie houdt zich bezig met het beleid dat voor Kindercentrum ‘t Nestje in zijn totaliteit wordt ontwikkeld, met name op het gebied van de kwaliteit, het pedagogisch beleid, de tariefstelling e.d.

De samenstelling, werkwijze e.d. van de oudercommissies zijn vastgelegd in reglementen. Wanneer u vragen heeft of een keer mee wilt denken met de oudercommissie kunt u contact opnemen via: oudercommissie@hetnestje.nl / octnestje2@hotmail.com.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Noodopvang kinderopvang Deventer het Nestje

*Belangrijk* Beste ouders, zoals jullie weten gaan wij ook door. Door met kinderopvang voor ouders [...]

OPEN HUIS & GRATIS inloopochtenden bij Het Nestje

In de week van maandag 21 november 2016 en vrijdag 25 november 2016 organiseren wij [...]

Voorleesontbijt met Opa & Oma woensdag 12 oktober 2016 (1e Nestje)/ donderdag 13 oktober (2e Nestje)

In de week van 5 t/m 16 oktober is het de Kinderboekenweek. Deze week staat [...]

[dc_social_wall id=”8144″]