Klachtenbeleid

Kindercentrum ‘t Nestje wil goede service bieden. Dat geldt ook als ouders een klacht hebben. Het is van belang dat u het laat weten als u niet tevreden bent. Wanneer wij op de hoogte zijn kunnen we naar een goede oplossing zoeken of aan verbetering werken.

Voordat de opvang en begeleiding van een kind van start gaat, vinden er twee gesprekken plaats met de ouders: een kennismakingsgesprek en een intakegesprek. Tijdens het intakegesprek worden afspraken gemaakt met de ouders m.b.t. de wensen/behoeften van de ouders en hun kind. Ook worden ouders geïnformeerd over de voor hen relevante regels en procedures binnen ‘t Nestje. Ondanks goede informatie vooraf, afspraken over wensen, behoeften en regels, kunnen zaken anders gaan dan ouders willen of verwachten.

Iedere klant van ‘t Nestje heeft recht om een klacht in te dienen als de dienstverlening niet in orde is. Als een klant een klacht heeft kunnen twee wegen bewandeld worden: de interne en externe route. Intern houdt in dat de klant binnen ‘t Nestje gehoor tracht te vinden. Extern betekent dat de klant direct of na afsluiting van de interne route een externe instantie benadert. De klant kan hiervoor de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen benaderen.

In de Klachtenregeling Kindercentrum ‘t Nestje worden de doelstellingen en uitgangspunten beschreven. Tevens is de procedure opgenomen voor zowel de interne als de externe klachtenbehandeling.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Noodopvang kinderopvang Deventer het Nestje

*Belangrijk* Beste ouders, zoals jullie weten gaan wij ook door. Door met kinderopvang voor ouders [...]

OPEN HUIS & GRATIS inloopochtenden bij Het Nestje

In de week van maandag 21 november 2016 en vrijdag 25 november 2016 organiseren wij [...]

Voorleesontbijt met Opa & Oma woensdag 12 oktober 2016 (1e Nestje)/ donderdag 13 oktober (2e Nestje)

In de week van 5 t/m 16 oktober is het de Kinderboekenweek. Deze week staat [...]

[dc_social_wall id=”8144″]