GGD Inspectierapporten

Voordat een organisatie ingeschreven wordt in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), komt er een GGD-inspecteur langs. Deze controleert onder andere:

  • de inrichting en het gebruik van de ruimtes waar kinderen komen;
  • hoe de medewerkers met de kinderen omgaan en het pedagogisch beleidsplan;
  • de werkwijze van de medewerkers;
  • of de beroepskrachten bevoegd zijn en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) hebben.

De GGD-inspecteur stelt na het bezoek een inspectierapport op. De kinderopvangorganisatie moet het rapport plaatsen op de eigen website. Of op een andere manier toegankelijk maken voor ouders.

De inspectierapporten worden gepubliceerd op de website maar zijn ook in te zien op de locaties. De GGD controleert jaarlijks of Kindercentrum het Nestje voldoet aan de landelijke kwaliteitseisen.

Hieronder treft u alle inspecties aan. Klik op de link en de PDF opent zich.

Kindercentrum ‘t Nestje is een professionele kinderopvangorganisatie voor kinderen van 0 t/m 4 jaar. De opvang is verdeeld over..Lees meer
Binnen Kindercentrum het Nestje is er in overleg met de ouders een wendagdeel mogelijk. Het dagdeel is bedoeld voor zowel de ouders als de kinderen.Lees meer
Werken met kinderen vraagt om diverse veiligheid- en gezondheidsmaatregelen. In dit deel van het beleidsplan vindt u terug hoe wij de veiligheid..Lees meer
Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

  • inloopochtenden-nestje-2017-page-001

Inloopochtend locaties Kindercentrum ‘t Nestje 2017

Vanaf maandag 16 januari 2017 organiseren wij iedere maand een inloopochtend.
Tijdens deze ochtend […]

OPEN HUIS & GRATIS inloopochtenden bij Het Nestje

In de week van maandag 21 november 2016 en vrijdag 25 november 2016 […]

  • kinderboekenweek2016

Voorleesontbijt met Opa & Oma woensdag 12 oktober 2016 (1e Nestje)/ donderdag 13 oktober (2e Nestje)

In de week van 5 t/m 16 oktober is het de Kinderboekenweek. Deze week staat […]